Please note: You are viewing the unstyled version of this website. Either your browser does not support CSS (cascading style sheets) or it has been disabled. Skip navigation.

23: Det skal bli godt å komme hjem

Sindre Skrede

   Print Change text to small (default) Change text to medium Change text to large

September 21, 2011


- Det er kjekt å være ombord i forskningsskip på tokt. Livet er rimelig enkelt - maten blir servert, og man har ikke så mange bekymringer.

- Men…?

- Men nå skal det etter hvert blir godt å komme hjem, sier Stine Hermansen.


Stine Hermansen i arbeid med CTD-rosetten på dekket av «Knorr». Foto: Sindre Skrede

I fem uker har hun jobbet som CTD-operatør ombord i RV «Knorr» - med 12 timer skift, hver dag.

Hermansen skriver for tiden masteroppgave i oseanografi ved Universitetet i Bergen, og håper å kunne bruke noe av det materialet hun selv er med på samle i sin masteroppgave.Hermansen forsker på en måte på Nordislandsjetens fødevann: den nordislandske Irminger-strømmen. Dette er en varm havstrøm som kommer fra Irminger-havet, og går nordover langs østkysten av Island.

Et stykke lenger ut i havet fra Island, går altså den nyoppdagede Nordislandjeten, på rundt 600 meters dyp. Disse to havstrømmene sammen, kan altså være en del av et varmevekslingssystem i Islandshavet - noe målingene forskerne har foretatt over de siste ukene kan tyde på.

Dette er et system forskerne ikke har hatt oversikt over tidligere.

- Det viktige både på dette toktet, og toktene som oppdaget Nordislandjeten, er at vi også får hastighetsdata fra ADCP, sier Hermansen.

Uten mulighet til å måle strømmens hastighet og retning, er det vanskelig å si med sikkerhet hvor havstrømmene går. Kombinasjonen CTD-målinger og ADCP, gir dermed både et sikkert og rimelig komplett bilde av havets bevegelser.


- Vi må kunne si at vi fant det vi lette etter. Likevel er det et stort arbeid som gjenstår med å analysere alle dataene vi har samlet inn, og finne ut hva det vi har funnet egentlig betyr, sier en tydelig fornøyd sjef for ekspedisjonen, Robert Pickart.


«Knorr» går for tiden i tett tåke, så utsikten er ikke så mye å skryte av. Et arkivfoto fra passering av Langanes får dermed stå som illustrasjon. Foto: Sindre Skrede

«Knorr» er nå like nord for Island, på vei inn til Ísafjörður, nordvest på Island. De fleste av forskerne ombord reiser hjemover på fredag. I tillegg reiser en del av mannskapet; «Knorr» er stort sett på havet hele året, og Woods Hole Oceanographic Institution har derfor nesten dobbelt opp med mannskap til skipet. Slik kan deler av mannskapet ha fri, mens «Knorr» likevel kan være i drift.

Tiden i morgen vil nok i hovedsak gå med til rydding og lossing av skipet, for å gjøre det klart til neste ekspedisjon, som starter om en ukes tid.

Last updated: December 27, 2011
 


whoi logo

Copyright ©2007 Woods Hole Oceanographic Institution, All Rights Reserved, Privacy Policy.
Problems or questions about the site, please contact webdev@whoi.edu