Please note: You are viewing the unstyled version of this website. Either your browser does not support CSS (cascading style sheets) or it has been disabled. Skip navigation.

18: Å gå mot strømmen

Sindre Skrede

   Print Change text to small (default) Change text to medium Change text to large

September 20, 2011


En av forskerne som var med oss de første ti dagene mens rigg-arbeidet pågikk, var oseanograf Laura de Steur, fra Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NIOZ) - det nederlandske havforskningsistituttet.

Rekken med rigger som ble satt ut tvers over innløpet til Danmarkstredet er et samarbeid mellom flere land. De nederlandske forskernes fokus er i hovedsak på strømmene langs kysten av Grønland. Deres rigger ligger derfor i det området, men forskerne som har deltatt på dette toktet, får også tilgang til data fra andres rigger.

Se de Steur forklare hva hun gjør, og om sitt karrierevalg her:

Å gå mot strømmen from Sindre Skrede on Vimeo.

«Knorr» har for øvrig kommet seg nokså langt østover. Vi ligger nå utenfor nordøstspissen av Island, og det foretas CTD-målinger døgnet rundt. I tillegg begynner data fra de skips- og CTD-monterte ADCP-instrumentene å strømme inn. Sammen med saltprofiler fra CTD-målinger, gir dette forskerne et godt bilde av en havstrøm.

ADCP er et instrument som måler vannets hastighet, mens CTD måler konduktivitet, temperatur og dybde.


Denne profilen, som er basert på målinger foretatt nord for vestsiden av Island (se øverst), viser tydelig Nordislandsjeten (på hastighetsgrafen, nederst), den nyoppdagede havstrømmen forskerne leter etter opphavet til. Tallene øverst på hastighetsgrafen refererer til CTD-stasjonnummer, dybden er en egen skala til venstre, tallene i bunn er lengde, mens grafen til høyre viser hastighet. Hastigheten måles i centimeter i sekundet. Den midterste grafen viser vannets temperatur og tetthet. (WHOI)

Foreløpig ser det ut som om søket videre kan bringe «Knorr» sørøstover mot Færøyene - men dette kan endre seg fort. Målet nå er å gå mot strømmen, og følge nordislandsjeten så langt som mulig, til forskerne finner ut hvor den faktisk kommer fra.


Solnedgangen 10. september. Foto: Sindre SkredeLast updated: December 27, 2011
 


whoi logo

Copyright ©2007 Woods Hole Oceanographic Institution, All Rights Reserved, Privacy Policy.
Problems or questions about the site, please contact webdev@whoi.edu