Please note: You are viewing the unstyled version of this website. Either your browser does not support CSS (cascading style sheets) or it has been disabled. Skip navigation.

4: Funnet og forlatt

Sindre Skrede

   Print Change text to small (default) Change text to medium Change text to large

Enlarge Image

CTD-instrumentet rigget med to akustiske utløsere for testing. Disse utløserene er bindeleddet mellom wire og anker, og gjør det mulig å hente inn bøye, instrumenter og wire når forskerne vil. Foto: Sindre Skrede


Enlarge Image

Akustiske utløsere brukes oftest to og to sammen: om den ene feiler, kan nummer to likevel frigjøre bøyen og instrumentene. Foto: Sindre Skrede


Enlarge Image

Hedinn Valdimarsson (venstre) og Magnús Danielsen (høyre) fra islands havforskningsinstitutt. Foto: Sindre Skrede


Enlarge Image

Islands-bøyen; funnet - og så forlatt igjen. Foto: Sindre Skrede


Enlarge Image

Foto: Sindre Skrede


August 24, 2011


Bøyen vi fisket opp i går, har i dag blitt klargjort og dumpet tilbake i havet. I tillegg har CTD-instrumentet vært flittig i bruk, men denne gang som testplattform for akustiske utløsermekanismer.

Nederst ved ankeret til hver bøye som settes ut, er der dobbelt sett med utløsermekanismer. Disse utløserne frigjør wire, bøye og instrumenter fra ankeret, som så vil flyte opp til overflaten.

Riggen som i dag ble satt ut, står i et område hvor oseanografer har målt havstrømmer siden 1995. Disse ligger et stykke sør for dit «Knorr» snart skal sette ut helt nye rigger med instrumenter.

Funnet og forlatt from Sindre Skrede on Vimeo.


- Bøyene kan stå i vannet et år eller to, men blir det lengre enn det, begynner batteriene å gå ut, og risken for feil er større. Det sier Hedinn Valdimarsson, forsker ved det islandske havforskningsinstituttet.

Området vi nå har besøkt, er stedet hvor brorparten av havstrømmene nordfra passerer.

- Vi har hatt målinger her siden 1995, sier Valdimarsson.

- Det er viktig med målinger over lengre tid, slik at vi får det store bildet. En havstrøm som er et sted ett år, kan være borte, eller betydelig svakere, et annet, legger han til.

Bøyen som nå ble satt tilbake på plass, er dermed med på å opprettholde målinger som har foregått på samme sted i 16 år.

I skrivende stund holder «Knorr» jevnt 11-12 knop mot neste mål, hvor vi håper å være fremme om tre-fire timer.

Etter frokost begynner da arbeidet med å sette ut bøyer tvers over Danmarkstredet, nokså langt nord. Ved hjelp av disse håper forskerne å få et bilde av hvor stor del den nordislandske jet-strømmen faktisk er av hovedstrømmen gjennom stredet.

Store mengder sjøfugl, for det meste havhest, har fulgt RV «Knorr» siden vi la ut fra Reykjavik. Vi lurer på om de tar «Knorr» for å være et fiskefartøy, i så fall vil de nok forbli sørgelig skuffet.

Last updated: December 27, 2011
 


whoi logo

Copyright ©2007 Woods Hole Oceanographic Institution, All Rights Reserved, Privacy Policy.
Problems or questions about the site, please contact webdev@whoi.edu