Please note: You are viewing the unstyled version of this website. Either your browser does not support CSS (cascading style sheets) or it has been disabled. Skip navigation.

20: Strømmen forsvant mens vi gikk

Sindre Skrede

   Print Change text to small (default) Change text to medium Change text to large

September 13, 2011


Søndag passerte «Knorr» Langanes, nordøst på Island. Omtrent i samme område forsvant Nordislandjeten - med andre ord er forskernes teorier om denne havstrømmen så langt bekreftet. 

- Nordislandjeten "forsvant" omtrent akkurat der vi ventet det, sier leder for ekspedisjonen, Robert Pickart. 


Langanes, på nordøst-siden av Island. Foto: Sindre Skrede

- Når jeg sier "forsvant" er nok det riktigste å si at den spres så mye at vi ikke kan måle den mer. Det betyr at vi i alle fall har funnet stedet hvor Nordislandjeten oppstår eller kommer fra, sier han. 

Nordislandjeten bringer dermed tilsynelatende det nedkjølte vannet fra Islandshavet ut gjennom Danmarkstredet, mens den allerede kjente Imringer-strømmen går motsatt vei, langs kysten av Island, med varmt vann fra sør. 

På tross av av Nordislandjetens opphav sannsynligvis er funnet, fortsetter «Knorr» med CTD-målinger langs østkysten av Island. 


CTD fanges inn. Foto: Sindre Skrede

- Vi har funnet et interessant område med tett vann som vi vil undersøke nærmere. Siden vi allerede er ute med skipet, vil vi også forsøke å foreta målinger ned mot Færøyene, og kanskje nordover mot Jan Mayen, slik at vi får et litt bedre bilde av hva som foregår i Islandshavet og omegn, sier Pickart. 

- Målingene vi foretar er med langt høyere oppløsning enn tidligere ekspedisjoner har gjennomført, og vi tar dem over et større område, sier han. 

Avstanden mellom hver CTD-stasjon (som angir "oppløsningen") er altså ikke særlig stor, som gjør at nøyaktigheten på målingene blir bedre. Ved å foreta målinger over et større område enn kun akkurat rundt Nordislandjeten, kan forskerne lage seg et bilde av havområdene rundt Island, og få en større forståelse av hvordan havstrømmene her fungerer.

- Nordislandjeten er en del av et stort system. Siden havet, og spesielt havstrømmer, hele tiden kan endre seg, er det viktig å foreta målinger over større områder over kort tid, sier Pickart. 

«Knorr» er nå på vei sørover langs østkysten av Island, på vei til neste CTD-seksjon. 


Solnedgang over Island, utenfor Neskaupstaður. Foto: Sindre Skrede

Ellers i dag passerte «Knorr» det eneste skipet vi har sett i rom sjø. Vi har ellers vært nokså alene på havet, om man ser bort fra et par hundre havhest, en og annen havsule og et par hval. Skipet var en islandsk fiskebåt, «Hoffell», IMO-nr 007931076. 


Flere havsuler fulge «Knorr» i flere timer i dag. Foto: Sindre Skrede


Fiskebåten «Hoffell». Foto: Sindre Skrede


Foto: Sindre SkredeLast updated: December 27, 2011
 


whoi logo

Copyright ©2007 Woods Hole Oceanographic Institution, All Rights Reserved, Privacy Policy.
Problems or questions about the site, please contact webdev@whoi.edu