Please note: You are viewing the unstyled version of this website. Either your browser does not support CSS (cascading style sheets) or it has been disabled. Skip navigation.

3: Vrange bøyer og CTD

Sindre Skrede

   Print Change text to small (default) Change text to medium Change text to large

August 23, 2011


«Knorr» har i løpet av natten og dagen foretatt målinger ved hjelp av CTD-utstyr.   Dette er et instrument som senkes ned direkte fra skipet, som måler konduktivitet, temperatur og tetthet. Det tas også vannprøver av sjøvannet når instrumentet er helt nede ved bunnen. Dette gjøres for å kalibrere konduktivitetsmålingene, slik at nøyaktigheten på målingen av saltinnhold blir bedre.


CTD-instrumentet. De store, grå beholderne kan brukes til å ta saltvannsprøver på forskjellige dyp. Innenfor ringen av flasker ligger sensorer som måler temperatur, trykk og saltinnhold. Foto: Sindre Skrede

«Knorr» har også hentet opp en bøye fra havet, som har stått i sjøen et år. Bøyen var satt ut av islandske forskere, og data fra denne lastes ned i dette øyeblikk. I morgen tidlig skal bøyen settes ut igjen, for å stå enda et år på samme sted.


"Islandsbøyen" heises ombord. Foto: Sindre Skrede

For noen dager siden var et tysk forskningsskip i samme område, og prøvde å hente opp en av bøyene de har hatt liggende i Danmarkstedet siden i fjor. Bøyene holdes på plass av en wire, men denne er festet til ankeret ved hjelp av en hurtigkobling. Denne koblingen skal åpne seg når den mottar en bestemt kode fra et spesielt “ekkolodd”.

Noen ganger virker det ikke – og det var dessverre også tilfelle med den tyske bøyen. Enkelte bøyer monteres med to identiske utløsere, slik at om den ene feiler, vil den andre løses ut.

-Siden vi likevel er i området, kunne vi koste på oss å bruke en times tid til å forsøke å løse den ut, selv om det ikke er vår bøye, sier Robert Pickart, leder for ekspedisjonen.

En hel kjede av nye bøyer skal snart legges ut tvers over Danmarksteedet. Se Pickart fortelle litt om bakgrunnen for ekspedisjonen:

Robert Pickart forklarer teorien from Sindre Skrede on Vimeo.


Og til slutt kan det nevnes at vi i dag så det første isfjellet på turen; det blir nok neppe det siste.


Foto: Sindre Skrede

Last updated: December 27, 2011
 


whoi logo

Copyright ©2007 Woods Hole Oceanographic Institution, All Rights Reserved, Privacy Policy.
Problems or questions about the site, please contact webdev@whoi.edu