Please note: You are viewing the unstyled version of this website. Either your browser does not support CSS (cascading style sheets) or it has been disabled. Skip navigation.

Jenaplanschool Het Schateiland, Netherlands

Gouda, the Netherlands

   Print Change text to small (default) Change text to medium Change text to large

Enlarge Image


Enlarge Image


Dutch

De Jenaplanschool Het Schateiland in Gouda, Nederland is een openbare basisschool in de historische stad Gouda. We werken in stamgroepen 6, 7 en 8 in de bovenbouw met een ritmisch weekplan, wat inhoudt dat wij afwisselend bezig zijn met: kring, spel werk en viering. Tolerantie, respect en emancipatie zijn de kernbegrippen en de basis van waaruit wij onderwijs geven.

Onze inspanningen zijn erop gericht de school een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij waarin wij leven. Vanuit deze houding willen we kwalitatief goed onderwijs aan kinderen verzorgen. We streven ernaar alle kinderen uit te dagen tot optimale prestaties, dit door enerzijds rust, structuur en veiligheid te bieden en anderzijds de creativiteit te prikkelen.

Ons uitgangspunt is: ieder kind is uniek en mag er ook zijn!

http://www.schateiland.net/

English

The Jenaplanschool Het Schateiland (Jenaplanschool the treasure island, in Gouda, the Netherlands) is a public primary school in the historical city Gouda. It consists of three parallel classes each comprising pupils from group 6, 7 and 8 (is 4, 5 and 5 grade corresponding to US). We work in with a rythmic weekly program, what implies that we are alternately busy with: ring, game work and celebration. Tolerance, respect and emancipation are the main themes and the basis for our education.

The goal of our efforts is to let the school be a reflection of the society in which we live. From this attitude we want to give qualitative good education to children. We aim to challenge all children to optimum performances, by on one hand offer rest, structure and safety and on the other hand stimulate creativity.

Our main goal is: every child is unique and should be respected!Last updated: October 10, 2011
 


whoi logo

Copyright ©2007 Woods Hole Oceanographic Institution, All Rights Reserved, Privacy Policy.
Problems or questions about the site, please contact webdev@whoi.edu